Filtrim natyral

Buron nga thellësitë e mëdha të tokës, i filtruar në mënyrë natyrale nga shkëmbinjtë nëntokësor në zemër të maleve dhe i ruajtuar nga ndikimet e ndotjes së mjedisit.

I çertifikuar

Uji Qafë Mali Pukë është çertifikuar nga :

  • Shërbimi i kontrollit të radioaktivitetit me nr. 3140 analiza nga Instituti i Shëndetit Publik Tiranë dt. 04.05.2018 nr37.

  • Bureau Italia sipas ISO 22000:2018.
Kompozim mineral i shëndetshëm
Kontroll i plotë i çdo proçesi
Filtrim sipas standardeve të BE
Çertifikuar nga ISHP Tiranë